Milepæler

2022

Nålefri injeksjon har blitt akseptert av Chinese Medical Insurance.Etablere samarbeid med medisinprodusent for å studere vaksineinjeksjon.

2021

Lanserte QS-K i det kinesiske markedet.

2019

Fullført klinisk studie og publisert på Lancet, var dette den første kliniske studien relatert til NFIer i verden involvert i over 400 diabetespasienter.

2018

Lanserte QS-P i det kinesiske markedet.QS-K ble utviklet og fikk Reddot Design Award.

2017

Fikk CE & ISO på QS-M & QS-P, CFDA på QS-P.

2015

QS-M vant Reddot Design Award og Red Star Design Award.

2014

QS Medical ble godkjent som kinesisk høyteknologisk bedrift, QS-P ble utviklet.

2012

QS-M oppnådde CFDA-godkjenning.

2007

QS Medical overgang til Quinovare, QS-M ble utviklet.

2005

Kanylefritt injektorforskningssenter ble opprettet.