Priser

Foruten produktforskning og utviklingsevne, legger Quinovare stor vekt på produktdesign.QS nålfrie injektorer vant International Design Award som Tyskland Red Dot Design Award, Japan Good Design Award, Taiwan Golden Pin Award og China Red Star Design Award.

2015 Tyskland Red Dot Award

Red Dot - 2018

iF_sertifikat_2021

Japan-G-MARK

Taiwan Golden Dot Award

2015 Red Star Award Gold Award

2015 Red Star Award Most Popular Award

Red Star Award - 2019